• z4207430666845_99db209e9171156661b5a2824ce83f94
  • z4207430666845_99db209e9171156661b5a2824ce83f94

AAM17 Trạng 2.9kg

Khung xương đẹp liền mạnh,nhanh mỏ, mang trong mình dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm đào tạo và thi đấu.

Gà mới mỏ mỏ, lối kèo 2 mang, đánh vai kiềng gốc cổ, mã kỵ, hở rộng ra đá mé, sỏ ngang hầu, mang tai đầu mặt,  bạn nào thích mẫu gà này có thể để ý chốt em này về đào tạo và thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr7d03ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

Mô tả

AAM17 Trạng 2.9kg

Khung xương đẹp liền mạnh,nhanh mỏ, mang trong mình dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm đào tạo và thi đấu.

Gà mới mỏ mỏ, lối kèo 2 mang, đánh vai kiềng gốc cổ, mã kỵ, hở rộng ra đá mé, sỏ ngang hầu, mang tai đầu mặt,  bạn nào thích mẫu gà này có thể để ý chốt em này về đào tạo và thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr7d03ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

AAM17 Trạng 2.9kg

Khung xương đẹp liền mạnh,nhanh mỏ, mang trong mình dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm đào tạo và thi đấu.

Gà mới mỏ mỏ, lối kèo 2 mang, đánh vai kiềng gốc cổ, mã kỵ, hở rộng ra đá mé, sỏ ngang hầu, mang tai đầu mặt,  bạn nào thích mẫu gà này có thể để ý chốt em này về đào tạo và thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr7d03ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

AAM17 Trạng 2.9kg

Khung xương đẹp liền mạnh,nhanh mỏ, mang trong mình dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm đào tạo và thi đấu.

Gà mới mỏ mỏ, lối kèo 2 mang, đánh vai kiềng gốc cổ, mã kỵ, hở rộng ra đá mé, sỏ ngang hầu, mang tai đầu mặt,  bạn nào thích mẫu gà này có thể để ý chốt em này về đào tạo và thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr7d03ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

AAM17 Trạng 2.9kg

Khung xương đẹp liền mạnh,nhanh mỏ, mang trong mình dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm đào tạo và thi đấu.

Gà mới mỏ mỏ, lối kèo 2 mang, đánh vai kiềng gốc cổ, mã kỵ, hở rộng ra đá mé, sỏ ngang hầu, mang tai đầu mặt,  bạn nào thích mẫu gà này có thể để ý chốt em này về đào tạo và thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr7d03ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!