• d9d313eb90aa64f43dbb1
  • d9d313eb90aa64f43dbb1

3T2 trạng 3.1kg

3T2 trạng 3.1kg

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qubjeeb6g4ug

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

, ,

Mô tả

3T2 trạng 3.1kg

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qubjeeb6g4ug

3T2 trạng 3.1kg
3T2 trạng 3.1kg

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 07/06/2021

3T2 trạng 3.1kg

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qubjeeb6g4ug

 

    You have not viewed any product yet!