• z2413261173782_c92eb964cfccb8badeaa21ad0214cdbf
  • z2413261173782_c92eb964cfccb8badeaa21ad0214cdbf

3T24 _Trạng 2,9kg

3T24 _Trạng 2,9kg

Trời đổ mưa rồi sao các anh chưa đổ 3T24?  Gợi ý đến thế rồi, sao anh vẫn chưa nhận ra nhỉ? Chỉ cần anh ngỏ lời thôi đấy! Alo ngay 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 để ngỏ lời nhé!

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrj0h3b6g4ug

, ,

Mô tả

3T24 _Trạng 2,9kg

Trời đổ mưa rồi sao các anh chưa đổ 3T24?  Gợi ý đến thế rồi, sao anh vẫn chưa nhận ra nhỉ? Chỉ cần anh ngỏ lời thôi đấy! Alo ngay 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 để ngỏ lời nhé!

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrj0h3b6g4ug

MỘT GÓC CHỤP KHÁC ! Sau khi vào chế độ, cơ bắp săn chắc em đã giảm 50 gram

Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

Chính sách bán gà mới 2021
Phiếu xác nhận hài lòng

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!