• z2434630620785_d2dc3af1ad2010dc16a0d124b236ed00
  • z2434630620785_d2dc3af1ad2010dc16a0d124b236ed00

A397_Trạng 2,8kg

Có chiến kê này trong tay, còn gì lo lắng nữa anh em nhỉ? Chiến thần trong tương lai gần, hi vọng gặp chủ mới đối đãi tốt!

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrom2nb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

Mô tả

A397_Trạng 2,8kg

Có chiến kê này trong tay, còn gì lo lắng nữa anh em nhỉ? Chiến thần trong tương lai gần, hi vọng gặp chủ mới đối đãi tốt!

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrom2nb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

Hình ảnh:

Nguyện đem hết con tin trao cho em, dòng này, mã này, dáng đứng này, nếu không phải chiến thần thì là gì hả anh em!

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!