• z2444662387005_0917da14cccbd9c2cd6178c71d73dc75
  • z2444662387005_0917da14cccbd9c2cd6178c71d73dc75

A433_Trạng 3,2kg

Sẵn 2 clip cho enh em chấm điểm:

Clip 1: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qr4rq1ieh4cf

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr4s2lb6g4ug

, , , ,

Mô tả

A433_Trạng 3,2kg

Sẵn 2 clip cho enh em chấm điểm:

Clip 1: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qr4rq1ieh4cf

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr4s2lb6g4ug

Hình ảnh:

A433_Trạng 3,2kg #gachien #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!