• 332e1174dc5d2803714c
  • 332e1174dc5d2803714c

A484_Trạng 2,9kg

2,800,000 

Mô tả

A484_Trạng 2,9kg

Hiện tại thay lông , quẹo đuôi

Đúc thì quá chuẩn dòng máu chiến a, đá thì nuôi lông đào tạo lại nhé!

Ưu đãi giá sinh viên mùa  Covy ạ !

A484 _Trạng 2,9kg
A484 _Trạng 2,9kg

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!