• z2423076606272_8ce6d8940ce64e1775684581656c615f
  • z2423076606272_8ce6d8940ce64e1775684581656c615f

AA08_Trạng 2,8kg

Con nhà dòng dõi – Đẹp trai có thừa – Tuổi trẻ tài cao !

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr7wzfb6g4ug

Liên hệ : 0949.999.884 hoặc 0964.616.696 Zalo/Call

Mô tả

AA08_Trạng 2,8kg

Con nhà dòng dõi – Đẹp trai có thừa – Tuổi trẻ tài cao !

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr7wzfb6g4ug

Liên hệ : 0949.999.884 hoặc 0964.616.696 Zalo/Call

Hình ảnh/:

Cắt lông nữa thì ai chịu nổi! Chỉ có thể nói quá đẹp AA08

Nhật ký nuôi gà

Ngày 09/04/2021

Cắt lông nữa thì ai chịu nổi! Chỉ có thể nói quá đẹp AA08
    You have not viewed any product yet!