• z2443472004534_fcfa79dd57532cb7d249234c11b1d774
  • z2443472004534_fcfa79dd57532cb7d249234c11b1d774

AA123_ Trạng 3,1kg

AA123_ Trạng 3,1kg

Đúng kiểu Con nhà gia giáo đây ạ ! Sự kết hợp giữa Bò Lồng và Phượng hoàng mang lại kết quả mãn nhãn. Bộ lông đuôi này còn gì để chê nữa không ạ! Xếp em vào loại kinh điển!

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrssjzb6g4ug

 

Mô tả

AA123_ Trạng 3,1kg

Đúng kiểu Con nhà gia giáo đây ạ ! Sự kết hợp giữa Bò Lồng và Phượng hoàng mang lại kết quả mãn nhãn. Bộ lông đuôi này còn gì để chê nữa không ạ! Xếp em vào loại kinh điển!

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrssjzb6g4ug

 

AA123_ Trạng 3,1kg #bolong #gachien #babaobinhdinh
Khủng của khủng ạ, thật may mắn cho ai sẽ có em !

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!