• z2433855017297_7989a4c967f5241b74d7796a51c3d36d
  • z2433855017297_7989a4c967f5241b74d7796a51c3d36d

AA140_ Trạng 2,9kg

Nắng đã có mũ, Mưa đã có Dù, còn ai sẽ có em đây…Mới phát clip mà các anh đã đứng ngồi không yên rồi.

Rửa mắt với clip của AA140 : https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrj0h3b6g4ug

Alo ngay để chốt kịp ạ!

Mô tả

AA140_ Trạng 2,9kg

Nắng đã có mũ, Mưa đã có Dù, còn ai sẽ có em đây…Mới phát clip mà các anh đã đứng ngồi không yên rồi.

Rửa mắt với clip của AA140 : https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrj0h3b6g4ug

Alo ngay để chốt kịp ạ!

Hình ảnh:

Hình ảnh khi chưa căt tai của AA140 .
Hình ảnh sau khi cắt tai, càng nhìn càng yêu nhỉ, hihi!!

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!