• 4e3b54fb38afcdf194be
  • 4e3b54fb38afcdf194be

, , , , ,

Mô tả

Cập nhật ngày 3/5/21:

Clip nhảy lần 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsglnqb6g4ug

Hình ảnh mới nhất:

AA142_Trạng 2,8kg #gachien #dongcaodo #babaobinhdinh

AA142_Trạng 2,85kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqigk3b6g4ug

Hình ảnh tham khảo:

Chân dung AA142 Trạng 2,85kg_ganoi babaobinhdinh
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của AA142 qua góc chụp của HLV (hình ảnh chụp trước khi vào mành xổ)
Chân vảy mặt trước AA142
hậu độ trái, phải AA142
HẬU ĐỘ TRÁI, PHẢI AA142

Nhật ký nuôi gà

Ngày 03/05/2021

Cập nhật ngày 3/5/21:

Clip nhảy lần 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsglnqb6g4ug

AA142_Trạng 2,8kg #gachien #dongcaodo #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!