• z2411562919633_63fc964cb8b70c877b9ae76cb827b68f
  • z2411562919633_63fc964cb8b70c877b9ae76cb827b68f

AA166_Trạng 2,7kg

Trạng này anh em miền bắc chắc thích mê! Lại mới thẩm mỹ viện xong, thuốc om, da sắt thêm mấy hôm thì khối anh lại đổ nghiêng ngả ạ!

HLV nhận xét : dùng cựa giỏi, đá đầu mặt mang tai cực hay.(Chỉ mới mở mỏ thôi nhé)

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqvjn2b6g4ug

, , , ,

Mô tả

AA166_Trạng 2,7kg

Trạng này anh em miền bắc chắc thích mê! Lại mới thẩm mỹ viện xong, thuốc om, da sắt thêm mấy hôm thì khối anh lại đổ nghiêng ngả ạ!

HLV nhận xét : dùng cựa giỏi, đá đầu mặt mang tai cực hay.(Chỉ mới mở mỏ thôi nhé)

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqvjn2b6g4ug

Hình ảnh sau khi vừa cắt lông:

Hình ảnh chụp sau khi vừa cắt lông, tuy da chưa đỏ nhưng đã toát lên thần thái ngời ngời rồi!

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!