• z3962236049799_db323333160f97ea12edd0cc05f58abe
  • z3962236049799_db323333160f97ea12edd0cc05f58abe

AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.

1,200,000 

Số 5 nhóm 4
AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.
Dòng song song nhưng lại ra chân lông, có lẽ do kết hợp nhiều dòng máu mới.
Giá học sinh nghèo cho ae nào đưa về mở mỏ, biết đâu là một báu vật.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Mô tả

Số 5 nhóm 4
AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.
Dòng song song nhưng lại ra chân lông, có lẽ do kết hợp nhiều dòng máu mới.
Giá học sinh nghèo cho ae nào đưa về mở mỏ, biết đâu là một báu vật.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****
.

Số 5 nhóm 4
AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.
Dòng song song nhưng lại ra chân lông, có lẽ do kết hợp nhiều dòng máu mới.
Giá học sinh nghèo cho ae nào đưa về mở mỏ, biết đâu là một báu vật.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 5 nhóm 4
AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.
Dòng song song nhưng lại ra chân lông, có lẽ do kết hợp nhiều dòng máu mới.
Giá học sinh nghèo cho ae nào đưa về mở mỏ, biết đâu là một báu vật.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 5 nhóm 4
AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.
Dòng song song nhưng lại ra chân lông, có lẽ do kết hợp nhiều dòng máu mới.
Giá học sinh nghèo cho ae nào đưa về mở mỏ, biết đâu là một báu vật.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 5 nhóm 4
AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.
Dòng song song nhưng lại ra chân lông, có lẽ do kết hợp nhiều dòng máu mới.
Giá học sinh nghèo cho ae nào đưa về mở mỏ, biết đâu là một báu vật.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 5 nhóm 4
AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.
Dòng song song nhưng lại ra chân lông, có lẽ do kết hợp nhiều dòng máu mới.
Giá học sinh nghèo cho ae nào đưa về mở mỏ, biết đâu là một báu vật.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 5 nhóm 4
AAL95 3,2kg , chưa mở mỏ.
Dòng song song nhưng lại ra chân lông, có lẽ do kết hợp nhiều dòng máu mới.
Giá học sinh nghèo cho ae nào đưa về mở mỏ, biết đâu là một báu vật.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!