• 7b65a45e4811bc4fe50040
  • 7b65a45e4811bc4fe50040

Chuyên Gia Cắn Người Trạng 3.1kg

4,300,000 

Chuyên Gia Cắn Người Trạng 3.1kg

Ai cần đúc thì lưu ý, nuôi bài bản đào tạo đá bình thường

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

Mô tả

Chuyên Gia Cắn Người Trạng 3.1kg

Ai cần đúc thì lưu ý, nuôi bài bản đào tạo đá bình thường

Chuyên Gia Cắn Người Trạng 3.1kg
Chuyên Gia Cắn Người Trạng 3.1kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 08/06/2021

Chuyên Gia Cắn Người Trạng 3.1kg

Ai cần đúc thì lưu ý, nuôi bài bản đào tạo đá bình thường

Chuyên Gia Cắn Người Trạng 3.1kg
Chuyên Gia Cắn Người Trạng 3.1kg

    You have not viewed any product yet!