• da sạch
  • da sạch

DA SẠCH Vệ sinh gà chọi

50,000 

THÀNH PHẦN

– Chiết xuất ngải cứu

– Chiết xuất trà xanh

– Chiết xuất rễ bạch hạc

– Tinh dầu bưởi

– Lodine

– Xanh Methylen

– Cồn, NaCl vừa đủ 250 ml

CÔNG DỤNG

– Vệ sinh da sau khi tập luyện.

– Vệ sinh da trước khi trị mốc lác.

-Vệ sinh hàng tuần, gà khỏe, sung đỏ.

Mô tả

THÀNH PHẦN

– Chiết xuất ngải cứu

– Chiết xuất trà xanh

– Chiết xuất rễ bạch hạc

– Tinh dầu bưởi

– Lodine

– Xanh Methylen

– Cồn, NaCl vừa đủ 250 ml

CÔNG DỤNG

-Vệ sinh da sau khi tập luyện.

– Vệ sinh da trước khi trị mốc lác.

-Vệ sinh hàng tuần, gà khỏe, sung đỏ.

-Vệ sinh da sau khi tập luyện.
– Vệ sinh da trước khi trị mốc lác.
-Vệ sinh hàng tuần, gà khỏe, sung đỏ.

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!