• z2434730591835_57b978312c2fba0e963020f2ed3bf045
  • z2434730591835_57b978312c2fba0e963020f2ed3bf045

KM16_Trạng 2,95kg

, , ,

Mô tả

KM16_Trạng 2,95kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrjiibb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

Hình ảnh:

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!