• z2434730591835_57b978312c2fba0e963020f2ed3bf045
  • z2434730591835_57b978312c2fba0e963020f2ed3bf045

, , ,

Mô tả

KM16_Trạng 2,95kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrjiibb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

Hình ảnh:

 

Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

Chính sách bán gà mới 2021
Phiếu xác nhận hài lòng

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!