• z2454860338132_cd85733f615491b394a7ecd70e02a1ad
  • z2454860338132_cd85733f615491b394a7ecd70e02a1ad

KM44 _Trạng 2,8kg

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs59amb6g4ug

 

, , , ,

Mô tả

KM44 _Trạng 2,8kg

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs59amb6g4ug

Hình ảnh:

KM44_Trạng 2,8kg #gachien #dep #babaobinhdinh
chân vảy KM44_Trạng 2,8kg #chanvaydep #ganoi #babaobinhdinh
chân vảy KM44_Trạng 2,8kg #chanvaydep #ganoi #babaobinhdinh
chân vảy KM44_Trạng 2,8kg #chanvaydep #ganoi #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!