• z2421070133070_aff28bcef68835bcd7b6529f189c3029
  • z2421070133070_aff28bcef68835bcd7b6529f189c3029

, , , ,

Mô tả

KM4_Trạng 3,15kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr68vkb6g4ug

Liên hê: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

Hình ảnh:

 

KM4_ Trạng 3,15kg

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!