• 1929f1c19a4e6f10365f1
  • 1929f1c19a4e6f10365f1

KM57 Trạng 3.1kg

Tập luyện với CH

Clip xổ hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuxrkb6g4ug

Clip xổ hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuyitb6g4ug

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

,

Mô tả

KM57 Trạng 3.1kg

Tập luyện với CH

Clip xổ hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuxrkb6g4ug

Clip xổ hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuyitb6g4ug

KM57 Trạng 3.1kg
KM57 Trạng 3.1kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 31/05/2021

KM57 Trạng 3.1kg

Tập luyện với CH

Clip xổ hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuxrkb6g4ug

Clip xổ hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuyitb6g4ug

    You have not viewed any product yet!