• z2570523471527_81dca993872a630fe9c685f2cd403044
  • z2570523471527_81dca993872a630fe9c685f2cd403044

KM_Trạng 3kg

3,000,000 

, , , ,

Mô tả

KM_Trạng 3kg

Nhìn ngón cán, bảng vảy, tinh tế nhận ra ngay gà dòng.

Gi.á thay lông, mùa covy19

Nhanh tay sinh viên

KM_Trạng 3kg_ Nếu ai tinh tế nhìn chân vảy là biết gà dòng rồi !

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!