• z2421586433343_b9c9f68d4d994c1fcf80e953da39c9c4
  • z2421586433343_b9c9f68d4d994c1fcf80e953da39c9c4

Mô tả

NH106_Trạng 3,1kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr68vkb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

NH106_Trạng 3,1kg

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!