• z2455642260309_8e78145fbfa85a81d3857de50747d6d8
  • z2455642260309_8e78145fbfa85a81d3857de50747d6d8

NH108_Trạng 2.8kg

, , ,

Mô tả

NH108_Trạng 2,8kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs24jwb6g4ug

Hình ảnh ngày 26/4:

NH108_Trạng 2,8kg #dongphuonghoang #gachien #ganoi #babaobinhdinh

NH108_Trạng 3 kg

Clip mở  mỏ:

Ảnh ngày 5/4

Một phong cách mới! Thật ra là màu lông đẹp quá, không lỡ bỏ, hihi!

Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

Chính sách bán gà mới 2021
Phiếu xác nhận hài lòng

Nhật ký nuôi gà

Ngày

NH108_Trạng 2,8kg #dongphuonghoang #gachien #ganoi #babaobinhdinh

Ngày 05/04/2021

Một phong cách mới! Thật ra là màu lông đẹp quá, không lỡ bỏ, hihi!
    You have not viewed any product yet!