• z2403962584598_4a98f6664e3a81ad4ad35581d705b877
  • z2403962584598_4a98f6664e3a81ad4ad35581d705b877

, , , , , ,

Mô tả

NH110_Trạng 3,1kg

Hình ảnh mới nhất:

Hình ảnh mới nhất của em ấy hiện nay, ảnh chụp ngày 28/3
Hậu độ trái phải NH110
Chân vảy mặt trước NH110_Trạng 3,1kg
Hậu độ trái phải NH110

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 28/03/2021

Hình ảnh mới nhất ngày 28/3

 

Chân vảy mặt trước NH110_Trạng 3,1kg

Ngày 15/01/2021

Hình ảnh khi đủ tuổi vào chế độ, lông còn y nguyên.

Trạng hiện tại là 2,9kg

Chân dung NH110 khi chưa thẩm mỹ

Chân vảy hậu độ:

    You have not viewed any product yet!