• z2464514241664_560f1c6352ca91a055f2f528e861dc3f
  • z2464514241664_560f1c6352ca91a055f2f528e861dc3f

NH117_Trạng 2,8kg

Ô hay Bông hay Mơ? gọi như thế nào đây ạ?

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsf3ouieh4cf

, , , , , , ,

Mô tả

NH117_Trạng 2,8kg

Ô hay Bông hay Mơ? gọi như thế nào đây ạ?

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsf3ouieh4cf

NH117_Trạng 2,8kg #gabongmo #gachien #babaobinhdinh
Chân vảy NH117_Trạng 2,8kg #chanvaydep #babaobinhdinh #gabong #gamo

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 01/05/2021

NH117_Trạng 2,8kg

Ô hay Bông hay Mơ? gọi như thế nào đây ạ?

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsf3ouieh4cf

NH117_Trạng 2,8kg #gabongmo #gachien #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!