• z2469086932540_d2a97f686c085be1cd4afe7c340ad922
  • z2469086932540_d2a97f686c085be1cd4afe7c340ad922

NH99_Trạng 3,3kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsk3t5b6g4ug

, , ,

Mô tả

NH99_Trạng 3,3kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsk3t5b6g4ug

nh99_trạng 3,3,kg #dongnh #dongchiencaodo #gachien #babaobinhdinh

 

Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

Chính sách bán gà mới 2021
Phiếu xác nhận hài lòng

Nhật ký nuôi gà

Ngày 04/05/2021

NH99_Trạng 3,3kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsk3t5b6g4ug

nh99_trạng 3,3,kg #dongnh #dongchiencaodo #gachien #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!