• z2474928336166_a651dd5ea8884c0f22ed67798097a9fa
  • z2474928336166_a651dd5ea8884c0f22ed67798097a9fa

NHM13_Trạng 3,1kg

Ai yêu thích thể loại chạy kiệu thì alo ngay để chốt em này về nhé!

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyo0ib6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949999884 Zalo/ Call

Mô tả

NHM13_Trạng 3 kg

Ai yêu thích thể loại chạy kiệu thì alo ngay để chốt em này về nhé!

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyo0ib6g4ug

Clip mới nhất: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qspqywieh4cf

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949999884 Zalo/ Call

nhm13_ trạng 3kg _gà chạy kiệu _#gachaykieu #gachien #babaobinhdinh

 

gà chạt kiệu _Nhm13 trạng 3,1kg

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!