• z2482781770733_fe682bfdb7ec46c8dd5f934a2b7eaa5d
  • z2482781770733_fe682bfdb7ec46c8dd5f934a2b7eaa5d

NHM61_Trạng 3,1kg

Clip mới ra lò cho mọi người tham khảo -> vào xem ngay nào: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsxdvbieh4cf

, , , , , ,

Mô tả

NHM61_Trạng 3,1kg

Clip mới ra lò cho mọi người tham khảo -> vào xem ngay nào: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsxdvbieh4cf

nhm61_ 1 ngày nắng nóng -> clip mới ra lò , xem ngay thôi!
Vui lòng đọc kĩ chính sách trước kkhi chốt mua gà tại babaobinhdinh
Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 12/05/2021

Clip mới ra lò cho mọi người tham khảo -> vào xem ngay nào: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsxdvbieh4cf

nhm61_ 1 ngày nắng nóng -> clip mới ra lò , xem ngay thôi!

Ngày 15/04/2021

NHM61_Trạng 3,1kg

Kỉ niệm 1 tấm ảnh ngày bắt đầu vào chế độ

nhm61
    You have not viewed any product yet!