• IMG_1618475149907_1618476575220
  • IMG_1618475149907_1618476575220

Nhm62 _Trạng 3,05kg

1,500,000 

Nhm62 _Trạng 3,05kg

Không may mất 1 mắt trong trận chiến, nhưng mù không có nghĩa là hết ! Chia lại giá sinh viên cho anh em về chăm sóc.

Liên hệ 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Clip : https://gapo.vn/675958408/posts/qrkv9hb6g4ug

Mô tả

Nhm62 _Trạng 3,05kg

Không may mất 1 mắt trong trận chiến, nhưng mù không có nghĩa là hết ! Chia lại giá sinh viên cho anh em về chăm sóc.

Liên hệ 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Clip : https://gapo.vn/675958408/posts/qrkv9hb6g4ug

Nhm62 Trạng 3,05kg
Mất mắt khi chiến đấu với km22

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!