• z2416439112468_1e9b79d81f0934c642b9ce9ba0d499f2
  • z2416439112468_1e9b79d81f0934c642b9ce9ba0d499f2

NHM64 _Trạng 3,2kg

Mở mỏ cùng trạng, có đến 2 Clip để anh em cùng nghiệm ạ!

Mọi Người xem clip để chấm điểm cho em nhé:

Clip 1:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0hzhb6g4ug

Clip 2:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0icsb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

 

, , , ,

Mô tả

NHM64 _Trạng 3,2kg

Mở mỏ cùng trạng, có đến 2 Clip để anh em cùng nghiệm ạ!

Mọi Người xem clip để chấm điểm cho em nhé:

Clip 1:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0hzhb6g4ug

Clip 2:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0icsb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Nhìn xa cứ tưởng em già., Lại gần mới biết em còn tơ măng! NHM64 trạng 3,2kg

Hình ảnh sau khi được trùng tu nhan sắc@@

Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

Chính sách bán gà mới 2021
Phiếu xác nhận hài lòng

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!