• z2465465489749_1e7f62f7ea48cd9fe0dbe86b52841ceb
  • z2465465489749_1e7f62f7ea48cd9fe0dbe86b52841ceb

Ô ĐUÔI LAU _Trạng 3,4kg

Ô ĐUÔI LAU _Trạng 3,4kg

Ô đuôi lau cánh sáo _ai yêu em không ạ ?

Thợ chụp hơi nghiệp dư nhưng cũng không dìm nổi vẻ đẹp của em đâu ạ !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsgfz9ieh4cf

, , , ,

Mô tả

Ô ĐUÔI LAU _Trạng 3,4kg

Ô đuôi lau cánh sáo _ai yêu em không ạ ?

Thợ chụp hơi nghiệp dư nhưng cũng không dìm nổi vẻ đẹp của em đâu ạ !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsgfz9ieh4cf

ô bông trạng 3,4kg #ga ô #babaobinhdinh #gachien
Chân vảy _ô bông trạng 3,4kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 02/05/2021

Ô ĐUÔI LAU _Trạng 3,4kg

Ô đuôi lau cánh sáo _ai yêu em không ạ ?

Thợ chụp hơi nghiệp dư nhưng cũng không dìm nổi vẻ đẹp của em đâu ạ !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsgfz9ieh4cf

    You have not viewed any product yet!