• c2d5ad32c73733696a26
  • c2d5ad32c73733696a26

Ó Không Lời – Trạng 3.3kg

23,000,000  12,000,000 

Ó Không Lời – Trạng 3.3kg

Clip: https://gapo.vn/675958408/posts/qtsmc8b6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696

, , ,

Mô tả

Ó Không Lời – Trạng 3.3kg

Clip: https://gapo.vn/675958408/posts/qtsmc8b6g4ug

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 17/06/2021

Ó Không Lời – Trạng 3.3kg

Clip: https://gapo.vn/675958408/posts/qtsmc8b6g4ug

 

    You have not viewed any product yet!