• z2471533940120_a89c607d4b59b2623ce6cf8cf5465390
  • z2471533940120_a89c607d4b59b2623ce6cf8cf5465390

SH114_Trạng 3,25kg

#dongsongsong Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qseiwgieh4cf

, , , , , ,

Mô tả

SH114_Trạng 3,25kg

#dongsongsong

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qseiwgieh4cf

Hình ảnh:

SH114_Trạng 3,3kg _dòng song song #gachien #babaobinhdinh
SH114_Trạng 3,3kg _dòng song song #gachien #babaobinhdinh

 

SH114_Trạng 3,3kg _dòng song song #gachien #babaobinhdinh
SH114_Trạng 3,3kg _dòng song song #gachien #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 02/05/2021

SH114_Trạng 3,25kg

#dongsongsong Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qseiwgieh4cf

SH114_Trạng 3,3kg _dòng song song #gachien #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!