• z2444643526456_1edec4d87a9d050d0c3b66da61201d37
  • z2444643526456_1edec4d87a9d050d0c3b66da61201d37

, , , , ,

Mô tả

SH129_Trạng 3,1kg

Mê trai ( gái) đầu thai sẽ hết, chứ mê Gà nhag Babaobinhdinh thì alo cho đội ngũ nhà em nhé!

Dòng song song chưa bao giờ gây thất vọng về ngoại hình và lối đã. Còn chần chừ gì mà không alo cho anh em CTV nhà Babaobinhdinh nữa ạ!

Clip 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr47keb6g4ug

Clip 2: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qr4qmlieh4cf

Hình ảnh:

SH129_Trạng 3,1kg #dongsongsong #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!