• z2465968664561_21aa1a296ef045a6b5d8c9bf29a80290
  • z2465968664561_21aa1a296ef045a6b5d8c9bf29a80290

SH131_Trạng 2,9kg

Dòng song song  luôn đem lại niềm tự hào !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsgynjieh4cf

, , , , ,

Mô tả

SH131_Trạng 2,9kg

Dòng song song  luôn đem lại niềm tự hào !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsgynjieh4cf

SH131_Trạng 2,9kg #dongsongsong #gachien #babaobinhdinh

Chân vảy đẹp sh131_trạng 2,9kg
Chân vảy đẹp sh131_trạng 2,9kg

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!