• 7a74ce780ff2faaca3e321
  • 7a74ce780ff2faaca3e321

SH136 Trạng 3.05kg

Clip hồ 1: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwak4ieh4cf

Clip hồ 2: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwbu9ieh4cf

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

, , ,

Mô tả

SH136 Trạng 3.05kg

Clip hồ 1: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwak4ieh4cf

Clip hồ 2: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwbu9ieh4cf

SH136 Trạng 3.05kg
SH136 Trạng 3.05kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 31/05/2021

SH136 Trạng 3.05kg

Clip hồ 1: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwak4ieh4cf

Clip hồ 2: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwbu9ieh4cf

 

    You have not viewed any product yet!