• z2471485521260_fc3fce44846dc65cf964c1926ef63b05
  • z2471485521260_fc3fce44846dc65cf964c1926ef63b05

5,300,000 

SH137_Trạng 3,25kg

Hóng clip ạ !

Hình ảnh: Nhìn là ghiền !

Mô tả

SH137_Trạng 3,25kg

Hóng clip ạ !

Hình ảnh: Nhìn là ghiền !

SH137_ Trạng 3,25kg _Dòng song song _ #gachien #bababinhdinh

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 05/05/2021

SH137_Trạng 3,25kg

Hóng clip ạ !

Hình ảnh: Nhìn là ghiền !

 

    You have not viewed any product yet!