• f0f1b3042b4bdf15865a23
  • f0f1b3042b4bdf15865a23

SH71 trạng 3.0kg

3,500,000 

SH71 trạng 3.0kg

Nuôi xong lông đá. Dòng song song. Lấn đẩy, lên cưa, xuống vỉa. Đá lưng bụng vỉa

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

Mô tả

SH71 trạng 3.0kg

Nuôi xong lông đá. Dòng song song. Lấn đẩy, lên cưa, xuống vỉa. Đá lưng bụng vỉa

SH71 trạng 3.0kg
SH71 trạng 3.0kg

 

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 08/06/2021

SH71 trạng 3.0kg

Nuôi xong lông đá. Dòng song song. Lấn đẩy, lên cưa, xuống vỉa. Đá lưng bụng vỉa

SH71 trạng 3.0kg
SH71 trạng 3.0kg

 

    You have not viewed any product yet!