• z2570559642748_e85ce5bcfdf7a8467fc306297dcc9baa
  • z2570559642748_e85ce5bcfdf7a8467fc306297dcc9baa

23,000,000  10,000,000 

SH87_ Trạng 2,9kg

Số phận đẩy đưa nên để em phải chịu nhiều thương tích đến nay mới hồi phục để em được mần đẹp .Cơ mà có nhiều thương tích cỡ nào thì cũng chẳng dìm nổi em. Đẹp vẫn là Đẹp. Chẳng những vậy mà còn mạnh mẽ, lợi hại hơn xưa !

Clip : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsoinwieh4cf

Cập nhật 8/6 hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qubl80b6g4ug

Cập nhật 8/6 hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qubm8vb6g4ug

Mô tả

SH87_ Trạng 2,9kg

Số phận đẩy đưa nên để em phải chịu nhiều thương tích đến nay mới hồi phục để em được mần đẹp .Cơ mà có nhiều thương tích cỡ nào thì cũng chẳng dìm nổi em. Đẹp vẫn là Đẹp. Chẳng những vậy mà còn mạnh mẽ, lợi hại hơn xưa !

Clip : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsoinwieh4cf

Cập nhật 8/6 hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qubl80b6g4ug

Cập nhật 8/6 hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qubm8vb6g4ug

sh87 hôm nay!
SH87_Trạng 2,9kg #dongsongsong #gachien #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 07/06/2021

Cập nhật 8/6 hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qubl80b6g4ug

Cập nhật 8/6 hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qubm8vb6g4ug

 

Ngày 10/03/2021

Một chút nắng chiều bên chiến kê !

SH87_Trạng 2,85kg

Vừa xuống lông cho em , ai nhìn là phải yêu em ngay. Tuy chưa mở mỏ nhưng chỉ dáng vẻ này cũng đủ làm lòng ai say đắm!

Sh87_Trạng 2,85kg

 

Ngày 06/05/2021

SH87_ Trạng 2,9kg

Số phận đẩy đưa nên để em phải chịu nhiều thương tích đến nay mới hồi phục để em được mần đẹp .Cơ mà có nhiều thương tích cỡ nào thì cũng chẳng dìm nổi em. Đẹp vẫn là Đẹp. Chẳng những vậy mà còn mạnh mẽ, lợi hại hơn xưa !

Clip : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsoinwieh4cf

SH87_Trạng 2,9kg #dongsongsong #gachien #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!