• z2464088104351_238ed6e3cfa286b95f002a82a78b501b
  • z2464088104351_238ed6e3cfa286b95f002a82a78b501b

TB22_Trạng 3,2kg

Cắt lông xong là đẹp trai ngay , cùng theo dõi sự thay đổi của em ấy nhé!

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qseirxb6g4ug

, ,

Mô tả

TB22_Trạng 3,2kg

Cắt lông xong là đẹp trai ngay , cùng theo dõi sự thay đổi của em ấy nhé!

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qseirxb6g4ug

TB22_Trạng 3,2kg #gachien #babaobinhdinh

Chân vảy TB22_Trạng 3,2kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 02/05/2021

TB22_Trạng 3,2kg

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qseirxb6g4ug

TB22_Trạng 3,2kg #gachien #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!