• z2468771547982_7378c1193d735fbc928f85313b7f5c15
  • z2468771547982_7378c1193d735fbc928f85313b7f5c15

TÍA LỬA_Trạng 3,25kg

TÍA LỬA_Trạng 3,25kg

Clip tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsk5nwieh4cf

, , , ,

Mô tả

TÍA LỬA_Trạng 3,25kg

Clip tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsk5nwieh4cf

Tía Lửa_Trạng 3,25kg #gadep #gachien #chavaydep #babaobinhdinh #tialua
Chân vảy Tía Lửa_Trạng 3,25kg #chavaydep #babaobinhdinh #tialua

 

Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

Chính sách bán gà mới 2021
Phiếu xác nhận hài lòng

Nhật ký nuôi gà

Ngày 02/05/2021

TÍA LỬA_Trạng 3,25kg

Clip tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsk5nwieh4cf

    You have not viewed any product yet!