• z2418980290708_d0a001f6c2918c7123cdc8342b9d7a50
  • z2418980290708_d0a001f6c2918c7123cdc8342b9d7a50

TNN17_Trạng 2,95kg

Mỹ kê là đây chứ đâu nhỉ? Trạng đẹp tuyệt vời!

Clip cho anh em thẩm: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr47keb6g4ug

Hình ảnh mới nhất:

Mô tả

TNN17_Trạng 2,95kg

Mỹ kê là đây chứ đâu nhỉ? Trạng đẹp tuyệt vời!

Clip cho anh em thẩm: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr47keb6g4ug

Hình ảnh mới nhất:

TNN17 trạng 2,95kg_ganoi bababobinhdinh

 

 

Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

Chính sách bán gà mới 2021
Phiếu xác nhận hài lòng

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!