• z2465560704205_44049596aac2f1cd6881c3774310b01c
  • z2465560704205_44049596aac2f1cd6881c3774310b01c

Cập nhật ngày 2/5/21:

hồ 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsgd73b6g4ug

Hồ 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsge60b6g4ug

Xám Trạng 3,1kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqwsrzb6g4ug

Yêu em liên hệ ngay: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884(Zalo/Call)

, , , , ,

Mô tả

Cập nhật ngày 2/5/21:

hồ 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsgd73b6g4ug

Hồ 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsge60b6g4ug

Xuống  cân rồi nhé:

Xám _trạng 3kg #gachien #babaobinhdinh

Xám Trạng 3,1kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqwsrzb6g4ug

Yêu em liên hệ ngay: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884(Zalo/Call)

Xám trạng 3,1kg

Vui lòng đọc kĩ Chính sách bán gà và phiếu xác nhận trước khi chốt mua gà tại babaobinhdinh nhé mọi người !

Chính sách bán gà mới 2021
Phiếu xác nhận hài lòng

Nhật ký nuôi gà

Ngày 02/05/2021

Cập nhật ngày 2/5/21:

hồ 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsgd73b6g4ug

Hồ 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsge60b6g4ug

Xám _trạng 3kg #gachien #babaobinhdinh

Ngày 02/04/2021

Xám Trạng 3,1kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqwsrzb6g4ug

Yêu em liên hệ ngay: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884(Zalo/Call)

Xám trạng 3,1kg
    You have not viewed any product yet!