• z2570433851256_51e02e1ef22b661ff7387c6a36c5972e
  • z2570433851256_51e02e1ef22b661ff7387c6a36c5972e

Xám Trạng 3,3kg

23,000,000  12,000,000 

, , , , ,

Mô tả

Xám Trạng 3,3kg

Con trai của xám Sea Game

Tuyệt đỉnh bụng lưng Đang lông 2, muốn đúc hay đá tùy.

Những dòng máu tinh hoa.

Hình ảnh:

Con trai Xám Sea game _ Những tinh hoa hội tụ
Chân vảy của con trai xám Sea game

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!